Tijdens wandelingen en fietstochten kunt u uw ogen uitkijken en genieten van de omliggende natuur…

Flora en fauna van het moeras

In dit moerasgebied is een rijke fauna te vinden, met onder andere reigers, zilverreigers, bruine kiekendieven en eenden. De zilverreiger is een witte vogelsoort en wordt soms ook wel de witte reiger genoemd. Met zijn zwart en grijsblauw gekleurde bek en zijn zwarte poten met gele tenen is deze vogel gemakkelijk herkenbaar.

Zeekraal is een typische plant uit het zoutmoeras aan de Atlantische Kust. Zeekraal bloeit van het einde van de herfst tot het voorjaar. De zouten takjes van deze plant kunnen als salade of groente worden gegeten.

Duinflora

Langs de embryonale duinen zijn planten te vinden die tegen zout bestendig zijn (zeeraket, postelein, mos…). Langs de jonge duinen, die nooit onder water lopen maar wel onderhevig zijn aan zeenevel, groeien planten die tegen zandophoping bestemd zijn (onkruid, helmgras, blauwe distel, winde, anjelier, strandviolier…). Op de vaste duin is de grootste verscheidenheid aan flora te vinden, en planten die het zand weten vast te houden (walstro, luzerne, de onsterfelijke zeedruif en de duinroos…).
Het duingebied van Saint Gilles Croix de Vie telt 150 plantensoorten, waarvan 10 soorten wilde orchideeën met in het bijzonder een klein wit met blauw plantje: de Omphalodes littoralis (veldhondstong). Dit kleine plantje is van groot belang in Saint Gilles Croix de Vie en wordt dan ook benoemd in allerlei tuinboeken!

Flora van het bos 

De 600 hectare die het gebied van Saint Hilaire bedekken bestaan voor het merendeel uit pijnbomen, groene eiken en loofbomen.

Parken en tuinen 

Van noord naar zuid kunt u de volgende parken en tuinen ontdekken: Jardin de Grosse Terre in Saint Hilaire de Riez, Jardin des Olfacties in Coëx, Parc des Morinières in Brétignolles sur Mer en Parc des Genêts in Brem sur Mer.